За Велко: Лепиии (шо би рекле ние бо Битола убав) имаш премногу слободно време.<br><br>ПС Цени го времето на другите како да е твое. <br>ПС2 Не замарај преку машкиов полов орган ми дојде денес.<br><br>