Работи! одлично :-)<br><br>фала многу!!! <br><br>Поздрав,<br>Ј.<br><br>п.с убав помин на рилис журката, јас нема да сум во државава. Се гледаме на следно сподели знаење/кино.<br><br><div class="gmail_quote">On Mon, Jun 16, 2008 at 3:22 PM, Igor Stamatovski <<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com">igor.stamatovski@gmail.com</a>> wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">2008/6/16 Jordanka Petrushevska <<a href="mailto:jocika@gmail.com">jocika@gmail.com</a>>:<br>

> Дечки,<br>
<div class="Ih2E3d">> Да не знае некој каде да барам инсталационите датотеки од php? Бај д веј,<br>
> сето ова го инсталирав преку apt-get install<br>
<br>
</div>apt-get install php5-pgsql<br>
<font color="#888888"><br>
<br>
--<br>
Igor<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
<a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</font></blockquote></div><br>