супер е да биде тема на СЗ, но ме интересира дали може ССМ да нуди такви курсеви официјално? На пример на својот сајт да има најава дека нуди такви курсеви, со напомена учесниците да имаат лаптоп, и да биде тоа по ниски пристапни цени, па дел од уплатата да оди за предавачот, дел да остане во ССМ кои подоцна би се користеле за разни активности, промоции и сл.<br>
<br>Сум наишла и на луѓе кои се интересираат и за Џумла/Друпал тренинг...<br><br>Овакво нешто нуди линукс групата во Босна. Што мислите за нешто слично и кај нас?<br><br><br>Ј.<br><br><br><div class="gmail_quote">2008/6/18 Misa Popovic <<a href="mailto:popmisa@gmail.com" target="_blank">popmisa@gmail.com</a>>:<br>

<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><div>> а она околу lamp може треба  основи... не сум сигурна, ќе прашам и пишам.<br>

<br>
</div>Ја ова отсекогаш сум пробувал да го протуркам како тема на СЗ.<br>
<br>
Нешто во стилот:<br>
<br>
1. Имам Gnu/Linux<br>
2. Знам како се инсталираат пакети во мојата дистрибуција<br>
<br>
==><br>
<br>
Како да сетирам lamp и си хостирам php, python и (не дај боже ;-) perl<br>
веб апликации?<br>
<font color="#888888"><br>
<br>
--<br>
Misa Popovik<br>
</font><div><div></div><div>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk" target="_blank">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
<a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>