<div dir="ltr">On Thu, Jul 17, 2008 at 7:16 PM, Aleksandar Balalovski <<a href="mailto:gemidjy@lugola.net">gemidjy@lugola.net</a>> wrote:<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
On Monday 26 May 2008 14:41:44 Новица Наков wrote:<br>
> mк<br>
<br>
Шо бидна со тендеров бе? Кој го зеде? Има некој екстра инфо?<br>
<div class="Ih2E3d"></div></blockquote><div><br>Тендерот е добиен од страна на Генреп. Сето ова е официјално од пред
два дена(два работни дена) и веќе се почна активно со работа. Јас сум
одговорен за водењето на овој проект, односно за локализацијата на сите
апликации, без OpenOffice, Mozilla, GoogleEarth на Македонски и на
Албански јазик. Самите преводи се од заедницата за заедницата, односно
по завршувањето на работата со преводите тие ќе бидат дадени на
заедницата за понатамошен развој и одржување. За било какви
конструктивни сугестии, идеи, забелешки слободно може да ме
контактирате. <br></div></div><br></div>