<div dir="ltr">Значи, речников освен што ги подвлекува зборовите кои ги нема во него, дозволува со десен клик на зборот да се додаде истиот во базата на речникот.<br>На приложената слика ќе видите дека тој и предлага зборови, кои се наоѓаат над она Add to dictionary.<br>
Е сега останува на попаметните од мене да откријат зошто ги прикажува со чудни знаци?<br><br clear="all"><br>-- <br>Best regards,<br>Ilija Iliev<br><br>gsm: +389 77 575 175<br><a href="http://top.net.mk">http://top.net.mk</a><br>

</div>