<div dir="ltr">2008/9/3 Misa Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:popmisa@gmail.com">popmisa@gmail.com</a>></span><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div class="Ih2E3d">> Не гледам никаква практична причина за ова, освен што ќе и дадам шанса<br>
> на мајка ми коа ќе го брише од прашина рутерот да ми го гаси вифито.<br>
<br>
</div>Знаеш дека доколку сам си ја бришеш прашината, тој проблем нема да го имаш. ;-)<br>
</blockquote></div><br>Рутерот ради телефонскиот приклучок и АДСЛ модемот не е во мојот дел од куќата, hence немам<br>авторизација јас да ја бришам прашината на рутерот.<br><br>-- <br>Igor<br>
</div>