<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>
  <meta content="text/html;charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  <title></title>
</head>
<body bgcolor="#ffffff" text="#000000">
<br>
<blockquote cite="mid:200809231042.00410.popmisa@gmail.com" type="cite">
  <pre wrap="">Димитар, дали можеш да го подготвиш ова како iso денес? Јас би го земал iso-то 
и ќе му го однесам на Дамјан да го стави на сервер.
  </pre>
  <pre wrap=""><!---->
Биљана, можеш ли да пратиш линк до нивните слики за да може Димитар да ги 
додаде во Убунтуто.
  </pre>
</blockquote>
<br>
Нема да можам... системот не ми е повеќе таков, ги немам повеќето од
тие програмите, имам нови и немам место во /home ... јас си реков такво
ќе оди дистрото, сори - на кратко - не можам<br>
<br>
За врската на позадината ( <a class="moz-txt-link-freetext" href="http://linux.zasekoj.com">http://linux.zasekoj.com</a> ) ставив ново
нешто, па ок мислам дека е сега... ако сака некој друг, слободно може
да направи дистро...<br>
</body>
</html>