<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">ПЕТИЦИЈА ДО МАРнет - Скопје (МАКЕДОНСКИ РЕГИСТРАТОР НА ИНТЕРНЕТ ПОДДОМЕНИ)<br>http://www.petitiononline.com/marnet/petition.html<br><br>Оваа петиција има за цел да ја подобри информатичката клима и свест во Република Македонија, да им ги скрати маките и нервозите на македонските webhosting компании и сите инвидуалци и ентузијасти кои сакаат да регистрираат домејн.<br>Редно време е да се свестат од Министерството за транспорт и врски и од министерството за информатичка технологија и превземат мерки за
 подобрување на македонскиот WEB простор. <br>Можете само да замислите колку "штета" имаат направено од единствената "институција" МАРнет за сите овие поминати години.<br>Зарем не можеше во сите овие поминати години нешто да се промени.<br><br>Еве некој од работите кои не се во ред и кои треба да се променат:<br><br>1. Постапката за регистрација на домејн во Република Македонија е водена од единствена "институција" која има монопол над оваа работа, а тоа е МАРнет.<br>http://dns.marnet.net.mk<br><br>2. За да регистрирате домејн потребни ви се минимум 15 дена,
 но под услов сите технички, правни и бирократски услови однапред да се задоволени.<br><br>3. Можноста за регистрација на домејн и измени на веќе регистриран домејн преку електронски пат сеуште е недостапна.<br><br>4. Можноста физичко лице да регистрира домејн се ограничени само на name.xxx (неможе да регистрира .mk, .com.mk, .net.mk, .org..mk ...)<br><br>5. Неможноста да вршите продажба на вашиот домејн.<br><br>6. Никаков однос кон клиентите!<br><br>...<br><br>Доколку сакате да помогнете во развојот на македонскиот WEB и Domain простор потпишете ја петицијата на следниов
 линк:<br>http://www.petitiononline.com/marnet/petition.html<br><br><br><br></td></tr></table><br>