<br><br><div class="gmail_quote">On Wed, Jan 28, 2009 at 8:31 PM, Дамјан Георгиевски <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<div class="Ih2E3d">> иначе заглавувам со инсталација на руби, под дифолт ми инсталира верзија<br>
> 1.8 а ми треба 2.1.х  Инаку на нивното официјално вики пишува како се<br>
> инсталира redmine, ама нема објаснување за инсталација на руби он рејлс.<br>
<br>
</div>не не ... ruby е јазикот и 1.8 е добра  верзија. rails е ruby framework за<br>
правење web апликации. Ти треба 2.1.x од rails.</blockquote><div><br>го инсталирав според инструкциите на Зоки <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>
<br>
Отприлика инсталацијата иде вака.. ако нешто не ти успее пиши на кој чекор и<br>
со која грешка си заглавиле:<br>
<br>
Во Debian/Ubuntu:<br>
# apt-get install build-essential rubygems mongrel libmagick9-dev ruby1.8-dev</blockquote><div><br>ова немам, затоа и ми заглави инсталацијата кај редмин. <br> <br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>
<br>
после, го инстралираш rails и rmagick (ruby binding за libmagick)<br>
gem install rmagick</blockquote><div><br>немам инсталирано<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><br>
gem install -v=2.1.2 rails<br>
</blockquote><div><br> ова инсталирав, ај да ги доинсталирам овие работи и ќе пишам до каде сум стигнала.<br><br><br>Ј.<br>
<br></div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><font color="#888888"></font><div><div></div><div class="Wj3C7c"><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
<a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>