имам моментално обврски со факултетот, за викенд ќе продолжам со инсталацијата и ќе пишам до каде заглавувам.<br><br>фала на деталните објаснувања.<br><br>Ј.<br><br><div class="gmail_quote">2009/1/29 Зоран Димовски <span dir="ltr"><<a href="mailto:zoki.dimovski@gmail.com">zoki.dimovski@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">On Wed, Jan 28, 2009 at 11:59 PM, Дамјан Георгиевски<br>
<div class="Ih2E3d"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>> wrote:<br>
</div><div class="Ih2E3d">>>> gem install -v=2.1.2 rails<br>
>><br>
>> ова јаде RAM ко лудо .. морав да ја рестартирам виртуелната машина со 512мб<br>
>> рам... сеа да видиме .. тоа му е едвај доста .. време е за уште некој GB<br>
>> рам изгледа :)<br>
>><br>
>> уште чекам<br>
><br>
> се откажав .. не знам колку RAM му треба на gem за да инсталира нешто али<br>
> изгледа многу (ruby fail)..<br>
<br>
</div>Изгледа дека многу му е потребно. На машина со 1гига РАМ - gem при<br>
инсталација на rails и тие active* ми јадеше некаде околку 80% од<br>
меморијата.<br>
<div class="Ih2E3d"><br>
<br>
> како root (или sudo пред командиве):<br>
>  # apt-get install rubygems subversion  rake \<br>
>        libsqlite3-ruby1.8 libopenssl-ruby1.8<br>
>  # gem install -v=2.1.2 rails<br>
<br>
<br>
</div>На ArchLinux само се инсталира rubygems и subversion<br>
Пошто јас одев со MySql - libsqllite3-ruby не ми е потребно. rake го<br>
инсталирав преку gem.<br>
libopenssl-ruby не пости како пакет во репозиторито на arch па така<br>
претпоставив дека се ми е инсталирано.<br>
<div class="Ih2E3d"><br>
<br>
><br>
> ( ќе ја користам sqlite опцијата, наједноставно не треба други сервиси да<br>
> подесувам)<br>
>  $ cp config/database.yml.example config/database.yml<br>
>  $ rake db:migrate RAILS_ENV="demo"<br>
>  $ rake redmine:load_default_data RAILS_ENV="demo"<br>
<br>
</div>Јас тогаш не завршив со инсталација на redmine и имав rails верзија 2.2.2.<br>
само да напоменам дека rake db:migrate ниту пак rake<br>
redmine:load_default_data нема да можат да се извршат додека не се<br>
инсталира 2.1.2 верзија на rails. Има тамо завистноти тие што се<br>
activesupport 2.1.2 и сите active*-2.1.2 така да заклучокот е МОРА да<br>
се инсталира 2.1.2 бидејќи во скриптите, со --trace на rake, се гледа<br>
дека бараат 2.1.2.<br>
<div class="Ih2E3d"><br>
<br>
> ова „demo" што се спомнува е уствари конфигурациски профил дефиниран во<br>
> config/database.yml .. тој користи sqlite, можеш да си дефинираш и било каков<br>
> друг.<br>
<br>
>  $ ruby script/server -e demo<br>
> изгледа дека работи, се логирав итн.<br>
> по default слуша на порта 3000<br>
<br>
</div>исто и кај мене работи без проблеми.<br>
<br>
Поздрав.<br>
<div><div></div><div class="Wj3C7c">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
<a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>