<div class="gmail_quote">2009/2/1 Jovan Kostovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:chombium@gmail.com">chombium@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Здраво,<br>
<br>
Пробувам да си играм со Virtualbox на 64 битно Ubuntu 8.10<br>
Кога пробувам да дигнам 64 битна дистрибуција стално на подигање<br>
ми дава грешка: "your cpu does not support long mode. use a 32bit distribution"<br>
</blockquote><div><br>Мислам дека VBox сеуште немаат добра подршка за ова. Како што знам, ова е можно со Xen, VMWare,...<br><br>Во Changelog на virtualbox можеш да најдеш дека од верзија 2.1.0 ова е возможно, но претежно доколку се користи 32 битен хост(мада треба да работи и 64 битен хост со 64 битен guest).<br>
Затоа би ти препорачал да симнеш директно од официјалните репозиторија на virtualbox, а не од директните на убунту.<br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
<br>
Имам AMD Turion64x2 кој поддржува long mode.<br>
Во биосот имам овозможено виртуелизација.<br>
<br>
Да не треба да чепнам уште нешто?<br>
<br>
<br>
ПОЗДРАВ, Чомбе<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@hedona.on.net.mk">Ossm-members@hedona.on.net.mk</a><br>
<a href="http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://hedona.on.net.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br>