29/30 август ќе се организира SFD во Косово, на универзитетот во Приштина. Колку што гледам од официјалната страна, треба да има работилници за слободен софтвер, вики и веројатно некој дел од работилницата ќе оди преку VOIP.  Инаку за ова дознав од arianit на лугола irc каналот.<br>
<br><a href="http://kosovasoftwarefreedom.org/">http://kosovasoftwarefreedom.org/</a><br><br>- Maki <br>