<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40">

<head>
<meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=windows-1251">
<meta name=Generator content="Microsoft Word 12 (filtered medium)">
<style>
<!--
 /* Font Definitions */
 @font-face
        {font-family:"Cambria Math";
        panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}
@font-face
        {font-family:Calibri;
        panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
        {margin:0in;
        margin-bottom:.0001pt;
        font-size:11.0pt;
        font-family:"Calibri","sans-serif";}
a:link, span.MsoHyperlink
        {mso-style-priority:99;
        color:blue;
        text-decoration:underline;}
a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed
        {mso-style-priority:99;
        color:purple;
        text-decoration:underline;}
span.EmailStyle17
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:windowtext;}
span.EmailStyle18
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle19
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle20
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle21
        {mso-style-type:personal;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
span.EmailStyle22
        {mso-style-type:personal-reply;
        font-family:"Calibri","sans-serif";
        color:#1F497D;}
.MsoChpDefault
        {mso-style-type:export-only;
        font-size:10.0pt;}
@page Section1
        {size:8.5in 11.0in;
        margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;}
div.Section1
        {page:Section1;}
-->
</style>
<!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026" />
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
 <o:shapelayout v:ext="edit">
  <o:idmap v:ext="edit" data="1" />
 </o:shapelayout></xml><![endif]-->
</head>

<body lang=MK link=blue vlink=purple>

<div class=Section1>

<p class=MsoNormal style='text-indent:.5in'><i><span style='color:#548DD4'>Дигитални
граници - неопипливи и невидливи, поставени околу нас, имплицитно и без наша
активна перцептивна свесност, ни го пригушуваат професионализамот и
ограничуваат кариеризмот.<o:p></o:p></span></i></p>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<p class=MsoNormal style='text-indent:.5in'><span style='font-size:12.0pt'>Почитувани,<span
style='color:#1F497D'> </span>Ве покануваме на отворената панел дискусија
"<i>Жените во технологијата - Дигитални граници</i>"<span
style='color:#1F497D'>, </span>заедно, преку отворен разговор и споделени
искуства, да ги лоцираме тие граници во информацискиот простор. Да ги изостриме
нашите сетила, за да ги процесираме и препознаеме. Прво, а потоа, да Ви ги
презентираме веќе постоечките начини и средтсва за претворање на тие граници во
цели и премини, со што би се постигнале, како лична, така и професионална
надоградба.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><b>               
</b>Време<span lang=EN-US>:<b> 04.07.2009, </b></span><b>сабота 19</b><b><span
lang=EN-US>:00 </span>часот<o:p></o:p></b></p>

<p class=MsoNormal><b>               
</b>Локација<span lang=EN-US>:<b> </b></span><b>Културен центар </b><b><span
style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>Точка, зад Соборниот
храм.</span></b><i><span style='color:#1F497D'><o:p></o:p></span></i></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='color:#1F497D'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:8.0pt'>Овој настан е дел од Фемфест</span><span
lang=EN-US style='font-size:8.0pt'>, </span><span style='font-size:8.0pt'>и е
отворен за секој кој би сакал да го проследи. Наменета е првично за жените во
ИТ секторот, но ги опфаќа и сите други профили и професии кои се присутни во
нивните работни околини. Би Ви биле благодарни доколку  ја препратите
поканата до секого, за кој сметате дека би бил заинтересиран да ја слушне
дискусијата.<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:8.0pt'>Повеќе информации за
фестивалот</span><span lang=EN-US style='font-size:8.0pt'>,</span><span
style='font-size:8.0pt'> може да најдете на </span><span lang=EN-US
style='font-size:8.0pt'><a href="http://www.femfestmk.wordpress.com">www.femfestmk.wordpress.com</a>.</span><span
style='font-size:8.0pt'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:8.0pt'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:8.0pt'><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p> </o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<p class=MsoNormal><b><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:
"Arial","sans-serif";color:black'>Hristina Nikolovska<o:p></o:p></span></b></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#646464'>Software Engineer</span><span style='font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif"'>_____________________<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#0000A0'>EIN-SOF<o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><a
href="http://www.ein-sof.com/" title="http://www.ein-sof.com/"><span
style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333399'>www.ein-sof.com</span></a></span><span
lang=EN-GB style='font-size:8.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#333399'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#5F5F5F'>Tel: +389-2-32-90-590 ext. 29</span><span lang=EN-GB
style='font-size:10.0pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#5F5F5F'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#5F5F5F'>Mob: +</span><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:
"Arial","sans-serif";color:#4A442A'>389-7</span><span style='font-size:7.5pt;
font-family:"Arial","sans-serif";color:#4A442A'>0</span><span lang=EN-GB
style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#4A442A'>-</span><span
style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";color:#4A442A'>327-924</span><span
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><span lang=EN-GB style='font-size:7.5pt;font-family:"Arial","sans-serif";
color:#5F5F5F'>Fax: +389-2-32-90-590 ext. 27</span><span lang=EN-GB
style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><o:p></o:p></span></p>

<p class=MsoNormal><o:p> </o:p></p>

<p class=MsoNormal><span style='font-size:12.0pt;font-family:"Times New Roman","serif"'><br>
<br>
__________ NOD32 4197 (20090629) Information __________<br>
<br>
This message was checked by NOD32 antivirus system.<br>
<a href="http://www.eset.com">http://www.eset.com</a><o:p></o:p></span></p>

</div>

</body>

</html>