Здраво,<br><br>     во 3G интернет понудата на COSMOFON  не е наведена поддршка за Linux. Во некои од филијалите ми кажаа дека немале клиент со Linux. <br>     Понудата ми изгледа прилично поволно. <br><br>     <a href="http://www.cosmofon.com.xn--m-ttb/default.aspx?SectionID=551">http://www.cosmofon.com.mк/default.aspx?SectionID=551</a><br>
<br>      Дали некој од вас е приклучен на интернет на ваков начин?<br><br>      Имате ли некакви информации?<br><br>Благодарам,<br>Владимир <br clear="all"><br>-- <br>Vladimir Zdraveski from Prilep is a student at the <br>
Faculty of Electrical Engineering and Information Technology in Skopje, <br>majoring in Informatics and Computer Engineering... <br>more at:  <a href="http://zdr.vlad.tripod.com/">http://zdr.vlad.tripod.com/</a><br>