<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>СподелиЗнаење</title>
</head>
<body>
<style type="text/css">

                        h1 a:hover {background-color:#888;color:#fff ! important;}

                        div#emailbody table#itemcontentlist tr td div ul {
                                        list-style-type:square;
                                        padding-left:1em;
                        }
        
                        div#emailbody table#itemcontentlist tr td div blockquote {
                                padding-left:6px;
                                border-left: 6px solid #dadada;
                                margin-left:1em;
                        }
        
                        div#emailbody table#itemcontentlist tr td div li {
                                margin-bottom:1em;
                                margin-left:1em;
                        }


                        table#itemcontentlist tr td a:link, table#itemcontentlist tr td a:visited, table#itemcontentlist tr td a:active, ul#summarylist li a {
                                color:#000099;
                                font-weight:bold;
                                text-decoration:none;
                        }       

                        img {border:none;}


                </style>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="emailbody" style="margin:0 2em;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;color:#000000;">
<table style="border:0;padding:0;margin:0;width:100%">
<tr>
<td style="vertical-align:top" width="99%">
<h1 style="margin:0;padding-bottom:6px;">
<a style="color:#888;font-size:22px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-weight:normal;text-decoration:none;" href="http://spodeliznaenje.blogspot.com/" title="(http://spodeliznaenje.blogspot.com/)">Сподели знаење: Ubuntu прва помош и Arch linux неделен преглед од 19 до 21 часот 26.10.2009 [КИКА]</a>
<br />
<a href="http://fusion.google.com/add?source=atgs&feedurl=">
<img style="padding-top:6px" alt="" border="0" src="http://gmodules.com/ig/images/plus_google.gif" />
</a>
</h1>
</td>
<td width="1%">
<a href="http://spodeliznaenje.blogspot.com/">
<img src="http://spodeli.org/files/chameleon_logo.png" alt="Link to СподелиЗнаење" id="feedimage" style="padding:0 0 10px 3px;border:0;" />
</a>
</td>
</tr>
</table>
<hr style="border:1px solid #ccc;padding:0;margin:0" />
<table id="itemcontentlist">
<tr xmlns="">
<td style="margin-bottom:0;line-height:1.4em;">
<p style="margin:1em 0 3px 0;">
<a name="1" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:18px;" href="http://feedproxy.google.com/~r/spodeliznaenje/~3/6tIPdGu9Vu4/ubuntu-arch-linux-19-21-26102009.html">Ubuntu прва помош и Arch linux неделен преглед од 19 до 21 часот 26.10.2009 [КИКА]</a>
</p>
<p style="font-size:13px;color:#555;margin:9px 0 3px 0;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;">
<span>Posted:</span> 24 Oct 2009 05:15 AM PDT</p>
<div style="margin:0;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;color:#000000;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Во понеделник на убунту прва помош,  ќе правиме редовен преглед на арч линукс инсталации </span> <p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><span style="color: rgb(112, 144, 112);"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span><a href="#%7Cigor_"><span style="color: rgb(0, 0, 1);"></span></a><span style="color: rgb(0, 0, 0);">на пример, средување на sudo, kde, kdebluetooth, и сл работи, стандардно ќе се погрижиме и за Ubuntu и сите останати дистрибуции со кои што имате некаков проблем.</span></p><p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><br />
<span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></p><p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Ваши,</span></p><p style="margin: 0px; text-indent: 0px;"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Слободен софтвер Македонија<br />
</span></p><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8082438338124187555-5002608827645125453?l=spodeliznaenje.blogspot.com'/></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/spodeliznaenje/~4/6tIPdGu9Vu4" height="1" width="1"/></div>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="margin-bottom:0;line-height:1.4em;">
<p style="margin:1em 0 3px 0;">
<a name="2" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:18px;" href="http://feedproxy.google.com/~r/spodeliznaenje/~3/Hln3Roz3Lds/24102009.html">Сподели Знаење 24.10.2009 : Патерица на Денот на Македонската револуционерна борба</a>
</p>
<p style="font-size:13px;color:#555;margin:9px 0 3px 0;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;">
<span>Posted:</span> 23 Oct 2009 01:21 PM PDT</p>
<div style="margin:0;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;color:#000000;"><a href="http://www.0.mk/hacklab_map" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5392505723677713026" src="http://1.bp.blogspot.com/_xUKKFraARmM/StYHYo0SIoI/AAAAAAAAAO4/67MPfWbqxlw/s400/hacklab-location2.png" style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; cursor: pointer; float: right; height: 255px; width: 276px;" border="0" /></a><br />За патерицата на Денот на Македонската револуционерна борба стандардно Сподели знаење во КИКА.<br /><br /><ul><li>Подобрување и интегрирање на инфраструктурата за објавување на настани и случувања во хаклабот<br /></li><li>Започнување на тековни проекти кои ќе се одвивиаат на повеќе Сподели Знаење и ќе резултираат со готови производи или веб проекти кои ќе се користат од пошироката јавност воглавно во насока на подобрување на сегашни веб места кои нуда информации во многу рудиментиран облик, без пребарување, истражување или споредба, без архива или историја</li><li>Купување боја за проектот за реновирање и фарбање на хаклабот</li><li>Средување на драфт верзија на куќниот ред на КИКА за да може да гласаме</li><li>Решавање на проблемот со греење Илин има решение<br /></li><li>Разно :)</li></ul>Почнуваме нешто после 12 на пладне<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8082438338124187555-2103073913643220832?l=spodeliznaenje.blogspot.com'/></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/spodeliznaenje/~4/Hln3Roz3Lds" height="1" width="1"/></div>
</td>
</tr>
</table>
<table style="border-top:1px solid #999;padding-top:4px;margin-top:1.5em;width:100%" id="footer">
<tr>
<td style="text-align:left;font-family:Helvetica,Arial,Sans-Serif;font-size:11px;margin:0 6px 1.2em 0;color:#333;">You are subscribed to email updates from <a href="http://spodeliznaenje.blogspot.com/">СподелиЗнаење</a>
<br />To stop receiving these emails, you may <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailunsubscribe?k=KdJRAz_IFsadVMZC_DZb1eGA_Wo">unsubscribe now</a>.</td>
<td style="font-family:Helvetica,Arial,Sans-Serif;font-size:11px;margin:0 6px 1.2em 0;color:#333;text-align:right;vertical-align:top">Email delivery powered by Google</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:left;font-family:Helvetica,Arial,Sans-Serif;font-size:11px;margin:0 6px 1.2em 0;color:#333;">Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>