<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html>
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
<title>СподелиЗнаење</title>
</head>
<body>
<style type="text/css">

                        h1 a:hover {background-color:#888;color:#fff ! important;}

                        div#emailbody table#itemcontentlist tr td div ul {
                                        list-style-type:square;
                                        padding-left:1em;
                        }
        
                        div#emailbody table#itemcontentlist tr td div blockquote {
                                padding-left:6px;
                                border-left: 6px solid #dadada;
                                margin-left:1em;
                        }
        
                        div#emailbody table#itemcontentlist tr td div li {
                                margin-bottom:1em;
                                margin-left:1em;
                        }


                        table#itemcontentlist tr td a:link, table#itemcontentlist tr td a:visited, table#itemcontentlist tr td a:active, ul#summarylist li a {
                                color:#000099;
                                font-weight:bold;
                                text-decoration:none;
                        }       

                        img {border:none;}


                </style>
<div xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" id="emailbody" style="margin:0 2em;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;color:#000000;">
<table style="border:0;padding:0;margin:0;width:100%">
<tr>
<td style="vertical-align:top" width="99%">
<h1 style="margin:0;padding-bottom:6px;">
<a style="color:#888;font-size:22px;font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-weight:normal;text-decoration:none;" href="http://spodeliznaenje.blogspot.com/" title="(http://spodeliznaenje.blogspot.com/)">Сподели знаење: Сподели Знаење 31.10.09: Повторувањето е мајка на знаењето во хаклаб КИКА од 12 и нешто часот</a>
<br />
<a href="http://fusion.google.com/add?source=atgs&feedurl=">
<img style="padding-top:6px" alt="" border="0" src="http://gmodules.com/ig/images/plus_google.gif" />
</a>
</h1>
</td>
<td width="1%">
<a href="http://spodeliznaenje.blogspot.com/">
<img src="http://spodeli.org/files/chameleon_logo.png" alt="Link to СподелиЗнаење" id="feedimage" style="padding:0 0 10px 3px;border:0;" />
</a>
</td>
</tr>
</table>
<hr style="border:1px solid #ccc;padding:0;margin:0" />
<table id="itemcontentlist">
<tr xmlns="">
<td style="margin-bottom:0;line-height:1.4em;">
<p style="margin:1em 0 3px 0;">
<a name="1" style="font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;font-size:18px;" href="http://feedproxy.google.com/~r/spodeliznaenje/~3/9D90j7fT7qc/311009-12.html">Сподели Знаење 31.10.09: Повторувањето е мајка на знаењето во хаклаб КИКА од 12 и нешто часот</a>
</p>
<p style="font-size:13px;color:#555;margin:9px 0 3px 0;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;">
<span>Posted:</span> 29 Oct 2009 04:41 PM PDT</p>
<div style="margin:0;font-family:Georgia,Helvetica,Arial,Sans-Serif;line-height:140%;font-size:13px;color:#000000;"><a href="http://www.0.mk/hacklab_map" onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}"><img alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5392505723677713026" src="http://1.bp.blogspot.com/_xUKKFraARmM/StYHYo0SIoI/AAAAAAAAAO4/67MPfWbqxlw/s400/hacklab-location2.png" style="margin: 0pt 0pt 10px 10px; cursor: pointer; float: right; height: 255px; width: 276px;" border="0" /></a><br />Пошо минатиот пат првпат правевме Сподели знаење во КИКА, бевме премногу возбудени почнавме 100 работи и ниедна не завршиме, направивме комплетен хаос во хаклбот, ама сега знаеме како да се организираме. Бидејќи повторувањето викаат било мајка на знаењето, темите се следниве<br /><br /><ul><li>Подобрување и интегрирање на инфраструктурата за објавување на настани и случувања во хаклабот<br /></li><li>Започнување на тековни проекти кои ќе се одвивиаат на повеќе Сподели Знаење и ќе резултираат со готови производи или веб проекти кои ќе се користат од пошироката јавност воглавно во насока на подобрување на сегашни веб места кои нуда информации во многу рудиментиран облик, без пребарување, истражување или споредба, без архива или историја</li><li>Купување боја за проектот за реновирање и фарбање на хаклабот</li><li>Средување на драфт верзија на куќниот ред на КИКА за да може да гласаме</li><li>Решавање на проблемот со греење Илин има решение<br /></li><li>Разно :)</li></ul>Почнуваме нешто после 12 на пладне<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/8082438338124187555-8203271958175846140?l=spodeliznaenje.blogspot.com'/></div><img src="http://feeds.feedburner.com/~r/spodeliznaenje/~4/9D90j7fT7qc" height="1" width="1"/></div>
</td>
</tr>
</table>
<table style="border-top:1px solid #999;padding-top:4px;margin-top:1.5em;width:100%" id="footer">
<tr>
<td style="text-align:left;font-family:Helvetica,Arial,Sans-Serif;font-size:11px;margin:0 6px 1.2em 0;color:#333;">You are subscribed to email updates from <a href="http://spodeliznaenje.blogspot.com/">СподелиЗнаење</a>
<br />To stop receiving these emails, you may <a href="http://feedburner.google.com/fb/a/mailunsubscribe?k=KdJRAz_IFsadVMZC_DZb1eGA_Wo">unsubscribe now</a>.</td>
<td style="font-family:Helvetica,Arial,Sans-Serif;font-size:11px;margin:0 6px 1.2em 0;color:#333;text-align:right;vertical-align:top">Email delivery powered by Google</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" style="text-align:left;font-family:Helvetica,Arial,Sans-Serif;font-size:11px;margin:0 6px 1.2em 0;color:#333;">Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610</td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>