2010/3/1 Riste Panovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:ristepan@gmail.com">ristepan@gmail.com</a>></span><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">
Аха, е сега ќе прежалиш десетина гига од хд-то, демек не смеело да се преинсталират, кога ќе го носиш на работа го старташтас официјалниот со штркелот или шое тоа птицата.<br clear="all"><br></blockquote><div><br>A што во суштина користат на работа од програмите инсталирани на 7.04?<br>
<br>Прашувам од програмите за инфраструктура од кои јас го знам само italc?<br><br>Другите еду-програми, а и повеќе се инсталираат и не им треба специјална конфигурација и на 9.10. <br></div></div><br>-- <br>Glisha<br>