<div class="gmail_quote">2010/3/17 Georgi Stanojevski <span dir="ltr"><<a href="mailto:glisha@gmail.com">glisha@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<span></span><a href="http://kajmakot.softver.org.mk/media/sholja/index.html" target="_blank">http://kajmakot.softver.org.mk/media/sholja/index.html</a><br><br>Имам три вакви шољи и ги донирам на Hacklab.sk (На светот постоеа само 10 вакви!).<br>

<br></blockquote><div><br>Ех тапа сум. Јас само шољите ги давам, додадената вредност и вистинската донација ја прават тие што ќе ги купат! Тие ќе бидат запаметени во аналите на Хаклабот како донатори.<br> <br><br></div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Сите пари ќе одат за <a href="http://hacklab.sk" target="_blank">hacklab.sk</a> на кој му снемува пари за кирија.<br><br>500 денари една шоља.<br><br>Ако има повеќе од тројца заинтересирани, во понеделник 22 март од 19h во Хаклабот на Убунту прва помош ќе има јавна лицитација.<br>

<br>Може да се пријавите на <a href="http://0.mk/hacklab_donacija" target="_blank">http://0.mk/hacklab_donacija</a> , или на мејл.<br clear="all"><br clear="all"></blockquote></div><br>-- <br>Glisha<br>