Можам да презентирам на кратко за applogic, мрежен оперативен систем што го користиме на работа за виртуелизација.<br><br>Повеќе за applogic <a href="http://www.3tera.com/AppLogic/">http://www.3tera.com/AppLogic/</a><br>Кратко демо (4 минути) <a href="http://www.3tera.com/AppLogic_demo.php">http://www.3tera.com/AppLogic_demo.php</a><br>

<br>И Алекс имаше некој план за оваа Сабота. не знам точно што ама ќе има што да се прави.<br clear="all"><br>-- <br>Martin Markovski<br>