<div class="gmail_quote">2010/5/19 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com">vladanovic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<div>Чекајте еј немојте одма да принтате, Глиша reply имаш скецано на предлогот на Гоце а измените се однесуваат на мојот предлог такада сомнително е :) да се искомбинираат ... не се разбирам.</div><div> </div><div><div>Башка нека се соберат повеќе мислења и остајте уште денес бар за да ги довршиме м м.<br>

<br></div></div></blockquote><div><br>Заедничкиот што ви е, со силуетата на Сталман. :)<br><br>Али ок ќе почекам да го досредите, иако и ваков мене ми се свиѓа.<br></div><div> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<div><div></div><div><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;"><div class="gmail_quote"><br><div><div class="h5">
<div>- „RMS@skopje:~#“  <br>

- „Подржано од хаклаб Кика“<br><br>т.е стави ја некаде едитибилната верзија.<br><br>Ќе дадам или ќе испринтам  јас вакви 50-тина.<br></div></div></div></div></blockquote></div></div></div></blockquote><div> </div></div>-- <br>
Glisha<br>