+1 ама наредниве 2 викенди нема да сум во ск.<br><br><div class="gmail_quote">2010/9/27 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

2010/9/27 Damjan Georgievski <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>>:<br>
<div class="im">> Единствени 2 прашања се,<br>
> - дали воопшто некој би дошол/го интересира ова?<br>
> - кога би го правеле? следнава сабота или после таа?<br>
<br>
</div>+1<br>
<br>
Што се треба да испланираме ако се собереме доволно луѓе?<br>
<font color="#888888">--<br>
Арангел<br>
xmpp/mail:<br>
ufo ет <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>
</font><div><div></div><div class="h5">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>