+1<br><br><div class="gmail_quote">2010/9/27 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Идејата ми е  во хаклаб да направиме еден ден активности кои ќе се занимаваат со напредно умрежување исклучиво.<br>
<br>
До сега не сме имале посебен термин за тоа, нити сме го правеле посебно тоа.<br>
<br>
Ова е знаење кое би можело да биде прилично корисно, интересно е, а може да биде и исплатливо, но обично по дома тешко кој има ресурси да си игра со сето тоа.<br>
<br>
Активностите би почнале со мал теоретски вовед за IP мрежи, рутирање и рути и сл. па би продолжило до напредно умрежување со динамички протколи како OSPF и BGP. Можеме да додадеме уште по некоја тема ако некој сака.<br>
<br>
Единствени 2 прашања се,<br>
- дали воопшто некој би дошол/го интересира ова?<br>
- кога би го правеле? следнава сабота или после таа?<br>
<br>
пошто бара малце планирање, спремање и ресурси - не би го правел ако има само 1-2ца заинтересирани.<br><font color="#888888">
<br>
-- <br>
дамјан<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</font></blockquote></div><br>