Thanks for coming everyone!!!<br>mike<br><br><div class="gmail_quote">2010/9/24 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">

<div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;"><blockquote class="gmail_quote" style="border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; padding-left: 1ex;">


Овој викенд е и FlossK, конференција за слободен софтвер во Приштина,<br>
Косово. Лани си поминавме одлично, а оваа година ќе има и повеќе гости<br>
од странство.<br>
<br>
Па така, на кого му се оди, ваљда ќе тргнеме во сабота сабајле со<br>
аутобус и ќе преспиеме една вечер во Приштина.<br>
<br>
<a href="http://www.flossk.org/" target="_blank">http://www.flossk.org/</a><br>
</blockquote>
<br>
Тие што сакаат да идат, најдобро во сабота со автобусот во 6 сабајле да<br>
се тргне.<br>
</blockquote>
<br></div>
Ако некој сеуште не се пријавил тука а планира да оди, сепак од 8 ќе тргнеме. 6 е прерано<br>
<br>
На другите им се јавив по телефон<div><div></div><div class="h5"><br>
<br>
-- <br>
дамјан<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>James Michael DuPont<br>Member of Free Libre Open Source Software Kosova and Albania <a href="http://flossk.org">flossk.org</a> <a href="http://flossal.org">flossal.org</a><br>