-1 ако е оваа сабота, нема да сум во ск.<br><br><div class="gmail_quote">2010/9/29 Damjan Georgievski <span dir="ltr"><<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

<div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
Идејата ми е  во хаклаб да направиме еден ден активности кои ќе се<br>
занимаваат со напредно умрежување исклучиво.<br>
<br>
До сега не сме имале посебен термин за тоа, нити сме го правеле посебно<br>
тоа.<br>
<br>
Ова е знаење кое би можело да биде прилично корисно, интересно е, а може<br>
да биде и исплатливо, но обично по дома тешко кој има ресурси да си игра<br>
со сето тоа.<br>
<br>
Активностите би почнале со мал теоретски вовед за IP мрежи, рутирање и<br>
рути и сл. па би продолжило до напредно умрежување со динамички протколи<br>
како OSPF и BGP. Можеме да додадеме уште по некоја тема ако некој сака.<br>
<br>
Единствени 2 прашања се,<br>
- дали воопшто некој би дошол/го интересира ова?<br>
- кога би го правеле? следнава сабота или после таа?<br>
<br>
пошто бара малце планирање, спремање и ресурси - не би го правел ако има<br>
само 1-2ца заинтересирани.<br>
<br>
</blockquote>
<br></div>
ок, пошто има заинтересирани, може и оваа сабота - значи идејата е сите што ќе дојдат со лаптопи да работиме на нив и на крајот да направиме некоја покомплицирана мрежа.<div><div></div><div class="h5"><br>
<br>
<br>
-- <br>
дамјан<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>