<table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" ><tr><td valign="top" style="font: inherit;">Добар ден на сите,<div><br></div><div>јас вака од Белград тешко ве следам за што се работи, за кој филм се работи? Дали е во рамките на она што порано беше киното во Точка, па после Кика итн. , кога ќе се случува? Некое попрецизно инфо? Ме интересира случувањето бидејќи е поврзано со Старата чаршја, која се повеќе заживува. А како некој кој работи со културно наследство ме интересираат и активностите кои се случуваат таму.</div><div><br></div><div>Поздрав</div><div><br></div><div>Василка<br><br>---------------------------<br>
Dimitrovska Vasilka<br>
<br>
Independent archaeologist and professional tourist guide<br>
<br>
My web pages<br>
<br>
http://arheo.com.mk<br>
http://twitter.com/Arheoblog<br>
<br>
http://arheo.blog.mk<br>
http://travel.arheo.com.mk<br>
http://skopje.arheo.com.mk<br>
http://creative.arheo.com.mk<br>
http://arheoblog.blogspot.com<br>
<br>
gsm: + 389 75 566 780; + 389 77 524 987<br><br>--- On <b>Thu, 10/21/10, Igor Stamatovski <i><igor.stamatovski@gmail.com></i></b> wrote:<br><blockquote style="border-left: 2px solid rgb(16, 16, 255); margin-left: 5px; padding-left: 5px;"><br>From: Igor Stamatovski <igor.stamatovski@gmail.com><br>Subject: Re: [2s.mk-friends] филм во чаршија<br>To: "2с.мк" <ossm-members@lists.softver.org.mk><br>Date: Thursday, October 21, 2010, 2:29 AM<br><br><div class="plainMail">2010/10/21 Vasko Torkov <<a ymailto="mailto:vasko.torkov@gmail.com" href="/mc/compose?to=vasko.torkov@gmail.com">vasko.torkov@gmail.com</a>>:<br>> Кој филм?<br>Па јас викам The YES Men fix the World, али ако има и други предлози<br>може да ги чуеме...<br><br>-- <br>Igor<br>_______________________________________________<br>Ossm-members mailing list<br><a
 ymailto="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" href="/mc/compose?to=Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br><a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br></div></blockquote></div></td></tr></table><br>