Кој филм?<br><br><div class="gmail_quote">2010/10/20 Sasho Andrijeski <span dir="ltr"><<a href="mailto:andrijeski@gmail.com">andrijeski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

I'm in! И што треба ќе помогнам :)<br><br><div class="gmail_quote">2010/10/20 Новица Наков <span dir="ltr"><<a href="mailto:novica@bagra.org" target="_blank">novica@bagra.org</a>></span><div><div></div><div class="h5">

<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<br>
Се видов со Игор денес<br>
<br>
Предлага да пуштаме филм во чаршија на 27 или на 3  - една од двете следни<br>
среди.<br>
<br>
--<br>
Новица<br>
<br>
<a href="http://wiki.lugola.net/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0_TO-DO_%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0" target="_blank">http://wiki.lugola.net/Вечна_TO-DO_листа</a><br>
<a href="http://wiki.lugola.net/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_ossm-members" target="_blank">http://wiki.lugola.net/Бонтон_за_ossm-members</a><br>
<a href="http://wiki.lugola.net/%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B7%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BE%D1%82_%D1%81%D0%BE%D1%84%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80_%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%98%D0%B0" target="_blank">http://wiki.lugola.net/Важни_настани_за_слободниот_софтвер_во_Република_Македонија</a><br>Важно: <a href="http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7" target="_blank">http://bugs.softver.org.mk/index.php?tasks=all&project=7</a> !<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div></div></div><br>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br>