ете јас, само не сум 100% сигурен дека точно во 12 ќе можам да бидам таму.<br><br><div class="gmail_quote">2010/11/16 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

<div id=":oo">- минимум еден човек (хибрид) кој што ќе ги пречекува луѓето и ќе<br>
помага и и со инсталации и со решавање на проблеми во текот на денот.<br></div></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br>Martin<br>