Јас и Даниела - доаѓаме!<br><br><div class="gmail_quote">2010/11/27 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
<div class="im">2010/11/27 Damjan Georgievski <<a href="mailto:penguinista@mail.net.mk">penguinista@mail.net.mk</a>>:<br>
</div><div class="im">> Во последното броење бевме 9 луѓе за на CCC така? Ај плс. потврдете.<br>
><br>
> Заедно со хрватите добиваме 10 бесплатни влезници, вкупно сме 23 луѓе, што<br>
> значи 13 карти ќе треба да докупиме за по 75 евра и да го поделиме трошокот.<br>
><br>
> Одговорете веднаш<br>
<br>
</div>Доаѓам.<br>
<br>
<br>
--<br>
<font color="#888888">Igor<br>
</font><div><div></div><div class="h5">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>