Здраво, <br>
<br>
Јас пратив е-маил на контакт адресата на слободне софтвер и Игор 
Стаматовски ми одговори дека потребно е да пратам емаил на оваа адреса и
 ке ми стигаат емаилови за активностите на слободен софтвер. <br>
<br>
Со почит,<br>
Светлана Пендовска