<p><br>
> Остануваме на првичната идеја состанок во недела во 18.<br>
><br>
> во пиколо.</p>
<p>Апсолутно сеедно ми е кога и каде, но неможе да го изигнорирам фактот какво директорско извртување направи - првичната идеја си беше во Кика во 13h. :-) </p>
<p>> поздрав.<br>
><br>
> On 4 Mar 2011 21:56, "Misha Popovikj" <<a href="mailto:popmisa@gmail.com">popmisa@gmail.com</a>> wrote:<br>
> > Јас сум во недела на работа и излегувам од работа за да стигнам на<br>
> > овој состанок. Ако не ви одговара во 13ч во КИКА, каде можеме на раат<br>
> > да збориме без дистракции од интернет а сепак да се згрееме, а уште и<br>
> > на денска светлина, тогаш нека биде во 17ч но јас можам да седам<br>
> > подолго од 2 часа.<br>
> > <br>
> > поз<br>
> > <br>
> > <br>
> > <br>
> > -- <br>
> > Misha Popovikj<br>
> > <a href="http://stream.kiberkotle.net">http://stream.kiberkotle.net</a><br>
> > _______________________________________________<br>
> > Ossm-members mailing list<br>
> > <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
> > <a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
><br>
><br>
> _______________________________________________<br>
> Ossm-members mailing list<br>
> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
> <a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
><br>
</p>