<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 TRANSITIONAL//EN">
<HTML>
<HEAD>
  <META HTTP-EQUIV="Content-Type" CONTENT="text/html; CHARSET=UTF-8">
  <META NAME="GENERATOR" CONTENT="GtkHTML/3.30.3">
</HEAD>
<BODY>
Здраво на сите,<BR>
<BR>
Би сакал да ги информирам членовите на листата дека се отворени  поголем број на работни места во Акота.<BR>
<BR>
Потребни се инженери за следните технологии: iOS, Android, php, Java, .NET, etc.<BR>
<BR>
Дел од работните места се лоцирани во Акота Скопје, а дел се долгорочни on-site ангажмани кај партнери во Израел и низ Европа.<BR>
<BR>
Огласите се објавени на страната: www.akota.com.mk/career<BR>
<BR>
Поздрав,<BR>
Александар Тасев
</BODY>
</HTML>