<br><br><div class="gmail_quote">2011/3/3 Dragan Gorgiev <span dir="ltr"><<a href="mailto:drgshum@gmail.com">drgshum@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
<br><br><div class="gmail_quote">2011/2/3 Aleks <span dir="ltr"><<a href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk" target="_blank">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><div><div class="h5"><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

<div>On 02/02/2011 07:19 PM, Dragan Gorgiev wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
Што се планира за активности во „НСНД“ и каков простор е потребен?<br>
<br>
Поздрав,<br>
Драган Ѓоргиев<br>
Национална Установа Библиотека „Гоце Делчев“-Штип<br>
<br>
</blockquote>
<br></div>
Здраво, општо актиностите ќе бидат од полето на слободниот софтвер и слободната култура.<br>
<br>
Се планираат презентации околу слободен софтер македонија, ГНУ/Линукс, презентации околу македонскиот хаклаб КИКА, околу отворената-развојна платформа Arduino.<br>
<br>
Самиот настан ќе биде организиран во стилот на антиконференција и точните презентации и работилници ќе се состават на лице место и ќе бидат организирани во стилот „Сакам да кажам - сакам да слушам“.<br>
<br>
Доколку те интересира, би можел да ја погледнеш темата на оваа листа каде што се подготвуваше настанот лани.<br>
<br>
<br>
Околу просторијата, би ни требала просторија за 20-30тина луѓе како и инвертар (столчиња и клупи/маси) каде што би можеле да го одржиме настанот. Прожектор си носиме наш.<div><div><br>
<br>
-- <br>
Aleksandar (Aleks) Lazarov<br>
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing<br>
- Member of the Free Software Macedonia Organization<br>
- Ham Radio operator (Z32AL)<br>
- GNU/Linux user.<br>
<br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div></div></div><div>Здраво,<br></div><div>можам да обезбедам просторија во библиотеката во просториите каде држиме презентации и сл. </div><div>Ќе биде организирано како активност на невладино здружение (се надевам дека нема да е проблем...) поради некои интерни прописи. </div>

<div>Значи има обезбедено просторија, маси, столчиња, интернет, неколку компјутери, греење :-) , и сл.</div><div>За терминот ке мора да ми се каже по можност што поскоро може, за да може да биде вклопено во термините за активности на библиотеката.</div>

<div>Многу поздрав,</div><div>Драган Ѓоргиев, Штип</div>
</blockquote></div><div><br></div><div><br></div><div>Здраво дечки,</div><div>се уште никој ништо не ме известил и не ми спомнал за Штип. Дали ви одговара мојот предлог за организирање просторија и услови?</div><div>Но сепак ми треба повратна информација за да можам да се организирам со просторот.</div>
<div>Да не случајно се откажа доаѓањето во Штип?</div><div>Поздрав,</div><div>Драган Ѓоргиев - Штип</div><div>078473493</div>