<br><br><div class="gmail_quote">2011/3/17 Arangel Angov <span dir="ltr"><<a href="mailto:ufo@linux.net.mk">ufo@linux.net.mk</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
2011/3/17 Новица Наков <<a href="mailto:novica@bagra.org">novica@bagra.org</a>>:<br>
> така што - не знам.<br>
<br>
Па реши се дали сакаш да го избуткаш ова или ќе чекаш до крај никој<br>
нишо да не напраи и да пропадне журката - тоа е ја мислам, нема никој<br>
да се утрча сеа да заврши се шо треба да се заврши. Ти договори<br>
простор, дамјан рече ќе спрема презентација, ја ќе ја нарачам и зеам<br>
тортата. Што друго фали?<br>
<div class="im">--<br>
Арангел<br>
xmpp/mail:<br>
ufo ет <a href="http://linux.net.mk" target="_blank">linux.net.mk</a><br>
_______________________________________________<br>
</div><div><div></div><div class="h5">Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br><br>од вас некој ќе биде после во штип ?<br>