<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=ISO-8859-5"
      http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    On 03/17/2011 08:28 AM, Dragan Gorgiev wrote:
    <blockquote
      cite="mid:AANLkTi=F=v9Ukxz6TY+pTJwD18aps4aQbUSq=3VB4pNf@mail.gmail.com"
      type="cite"><br>
      <br>
      <div class="gmail_quote">2011/3/10 Aleks <span dir="ltr"><<a
            moz-do-not-send="true"
            href="mailto:aleks@slobodensoftver.org.mk">aleks@slobodensoftver.org.mk</a>></span><br>
        <blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt
          0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204);
          padding-left: 1ex;">
          <div text="#000000" bgcolor="#ffffff">
            <div class="im"> On 03/09/2011 08:12 AM, Dragan Gorgiev
              wrote:<br>
              <blockquote type="cite">
                <div><br>
                </div>
                <div>Здраво дечки,</div>
                <div>се уште никој ништо не ме известил и не ми спомнал
                  за Штип. Дали ви одговара мојот предлог за
                  организирање просторија и услови?</div>
                <div>Но сепак ми треба повратна информација за да можам
                  да се организирам со просторот.</div>
                <div>Да не случајно се откажа доаѓањето во Штип?</div>
                <div>Поздрав,</div>
                <div>Драган Ѓоргиев - Штип</div>
                <div>078473493</div>
              </blockquote>
              <br>
            </div>
            Здраво Драган,<br>
            <br>
            Настанот е планиран за првиот викенд во Април (2-ри и 3-ти;
            се одложи поради други активности кои се во тек), дали би
            можел да ми ги дадеш следните информации,<br>
            <br>
            Настанот ќе е викенд, сабота и недела во времетраење од 12
            часот напладне до некаде 7 часот попладне, дали е изводливо
            ова и за двата дена ?<br>
            <br>
            Поздрав.
            <div class="im"><br>
            </div>
          </div>
        </blockquote>
      </div>
      <div><br>
      </div>
      <div>ОК, изводливо е. Ке обезбедам простор во библиотеката. Дали
        ќе треба и нешто друго да се обезбедува, организира или сл. Како
        ви е замислено со медиумска покриеност, концепт на работа, теми
        и сл. Кои ви се „таргет“ групи на луѓе. Дали ви се обезбедени
        слушатели, дали треба да се организират слушатели и сл. Дали
        треба да организираме средношколци или студенти...<br>
      </div>
      <div>Известете ме на време оти веќе е кратко времето до настанот
        ако треба да пуштам покани, известувања и сл.</div>
      <div><br>
      </div>
      <div>Многу поздрав,</div>
      <div>Драган Ѓоргиев Штип</div>
      <div>078473493</div>
      <div><br>
      </div>
      <pre wrap="">
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
_______________________________________________
Ossm-members mailing list
<a class="moz-txt-link-abbreviated" href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a>
<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a>
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    Драган ваква е работата,<br>
    <br>
    човекот кој што организира во Штип веќе добил просторија од
    Факултетот за Информатика при УГД во Штип, извини вака што настана
    збрка. Благодарам што се понуди да ни обезбедиш просторија за
    настанот.<br>
    <br>
    Поздрав,<br>
    Алекс<br>
    <br>
    <pre class="moz-signature" cols="72">-- 
Aleksandar (Aleks) Lazarov
- Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing
- Member of the Free Software Macedonia Organization
- Ham Radio operator (Z32AL)
- GNU/Linux user.</pre>
  </body>
</html>