Значи би можел да идам и јас?<br />- 16 год.  Од Прилеп сум, имам престој таму, а се надевам и за пат ќе се снабдам.<br /><br />Иако сум мал запознаен сум со скоро сите насоки поврзани со ИТ.<br />Единствено прашање ми е каква улога би имал јас таму? (дајте ми подетален одговор на ова)<br /><br />ПС: Ако би идел би носел уште еден пријател. Ако не, ќе видиме на пат да не има некој за превоз да го однесиме.<br /><br />Поздрав.