Веројатно оваа грешка се јавува поради GNOME3 [1], а workaround има овде [2].<br><br>[1] <a href="https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=696278">https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=696278</a><br>[2] <a href="http://www.surfer07.be/fedora/">http://www.surfer07.be/fedora/</a><br>
<br>Поздрав<br><br><div class="gmail_quote">2011/5/27 Boris Kuzmanov <span dir="ltr"><<a href="mailto:boriskuzmanov2@gmail.com">boriskuzmanov2@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
Момци и девојки, ајде малку помош :)<div>Правев 'yum update', фино лепо се комплетираше се, али сега немам интернет, ниту пак ја покажува иконката за мрежа. Кога одам во Network ми јавува „The system network services are not compatible with this version“ и ништо не може да правам. Исто, во Network Connections ништо не може да правам, сите полиња се недостапни. Чаре?</div>

<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br>