<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body text="#000000" bgcolor="#ffffff">
    On 08/27/2011 06:32 PM, DZvonko Nikolov wrote:
    <blockquote
cite="mid:CAC00Z4A44i=BAKMbmhvVDyfwK2bm3KonAVT3z0xkWZqf62s2OQ@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <pre wrap="">ОК, ако терминот е лев, ајде да го направиме десен.
Кажете кога одговара најмногу, ама:
- почеток на Септември има празници, сите се ангажирани
околу нив (8 и 11 Септември), сместување нема,
- почеток на Септември има Шишкови денови, сместување нема,
- уште нешто беше ама не ми текнува

Дозволата и условите важат и за покасно. Мене ми е сеедно.

Поздрав
</pre>
    </blockquote>
    <br>
    Не велам за промена на терминот, таман е и не ми е проблем да се
    вратам (најверојатно и мене ќе ми треба превоз од Скопје), туку
    многу од заинтересираните се студенти и нема да можат да дојдат или
    нема да сакаат да се вратат уште од почетокот. Но, кој е стварно
    заинтересиран ќе дојде макар на еден ден и би требало да има некои
    заинтересирани од средношколците или тукашните студенти на
    Информатика.<br>
    <br>
    -- <br>
    <div class="moz-signature"><font style="font-size: 22px;
        font-weight: bold;">Boris Kuzmanov</font> <br>
      <font style="font-size: 14px; font-style: italic;">WordPress
        Contributor and Developer</font> <br>
      <br>
      <font style="font-size: 14px; color: rgb(102, 102, 102);">Web:</font>
      <font style="font-size: 14px;"><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://kuzmanov.info">http://kuzmanov.info</a></font> <br>
      <font style="font-size: 14px; color: rgb(78, 211, 255);">Twitter:</font>
      <font style="font-size: 14px;"><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://twitter.com/kuzman0v">http://twitter.com/kuzman0v</a></font>
      <br>
      <font style="font-size: 14px; color: rgb(0, 102, 153);">LinkedIn:</font>
      <font style="font-size: 14px;"><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://mk.linkedin.com/in/bkuzmanov">http://mk.linkedin.com/in/bkuzmanov</a></font>
      <br>
      <font style="font-size: 14px; color: rgb(59, 89, 152);">Facebook:</font>
      <font style="font-size: 14px;"><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://facebook.com/kuzman0v">http://facebook.com/kuzman0v</a></font></div>
  </body>
</html>