<div>прашањето ми беше појќе од типот: „зошто не може?“</div><div><br></div>ОК, let's walk the walk<div><br></div><div>ако може барем 6 од нас да остават по 100 евра следниот месец за хаклабот и уште 100 после 2-3 месеци, решен е проблемот. јас би ги дал тие 100 сега. кој е за?</div>

<div><br clear="all">Се читаме (Se chitame).<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011/9/5 Vladan Popovic <span dir="ltr"><<a href="mailto:vladanovic@gmail.com">vladanovic@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

<br><br><div class="gmail_quote"><div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">не можи „слободен софтвер македонија?“ </blockquote></div><div><br>Не може, затоа е и мејлот од Арангел.<br>


<br> </div><div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204, 204, 204);padding-left:1ex">мислам дека сите шо се пријавивме да оставиме барем по 10 евра месечно сме согласни? <br>


<div>

<br></div></blockquote></div><div><br>Мислам дека се малку 10е од луѓето што се пријавија. 200е / 10мина = 20е од човек, ако плаќаат редовно сите, ама како што оделе работите до сега ќе испадне четворица да даваат по 50е месечно што е малку заебано.<br>


<br> </div><div class="im"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0pt 0pt 0pt 0.8ex;border-left:1px solid rgb(204, 204, 204);padding-left:1ex"><div></div><div>мене ме интересира само: дали го видовте и ве бендиса новото место?</div>


<div><br></div></blockquote></div><div><br>Го видовме и супер е.<br><br><br><br>-- <br></div></div>Владан<br>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br></div>