<br><br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">не можи „слободен софтвер македонија?“ </blockquote><div><br>Не може, затоа е и мејлот од Арангел.<br>
<br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">мислам дека сите шо се пријавивме да оставиме барем по 10 евра месечно сме согласни? <br>
<div>

<br></div></blockquote><div><br>Мислам дека се малку 10е од луѓето што се пријавија. 200е / 10мина = 20е од човек, ако плаќаат редовно сите, ама како што оделе работите до сега ќе испадне четворица да даваат по 50е месечно што е малку заебано.<br>
<br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;"><div></div><div>мене ме интересира само: дали го видовте и ве бендиса новото место?</div>
<div><br></div></blockquote><div class="h5"><br>Го видовме и супер е.<br><br><br><br>-- <br></div></div>Владан<br>