Дарко, ако не идеш може да откажеме една соба за да не даваш пари за џабе (мислам ако не е проблем со хотелот). Во тој случај јас може да одам да спијам кај роднини, па пак ќе се по двајца во соба.<br><br><br><div class="gmail_quote">
2011/9/12 Дарко <span dir="ltr"><<a href="mailto:dar3.st@gmail.com">dar3.st@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
<div class="im">On 09/12/2011 03:58 PM, DZvonko Nikolov wrote:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">
резервирав 6 двокреветни соби во хотел Централ<br>
за сабота по цена од 1540 ден (како што беше).<br>
ако има уште кандидати, кажувајте да резервирам<br>
навреме.<br>
<br>
поздрав<br>
<br>
<br>
</blockquote></div>
Постои реална можност поради виша сила (гроздобер) јас да отсуствувам од настанот. Доколку тоа се случи, ќе се погрижам сместувањето кое што е резервирано за мене да биде платено. Во секој случај би требало утре да имам точна информација дали ке можам да дојдам или не.<br>

for the record, it's not up to me.<div class="im"><br>
<br>
<br>
-- <br>
Darko Stojkovski<br>
 - Arch linux user<br>
 - geek<br>
 - hates windows, loves python<br>
<br>
______________________________<u></u>_________________<br></div><div><div></div><div class="h5">
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.<u></u>org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/<u></u>mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>