Еј ќе мора пред 7 да ви ги дадам клучевите, јавете ми се или пингајте ме на ирц би требало да сум онлајн цело време утре.<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
<div class="gmail_quote"><div class="im">> <br>> On 06/21/2011 11:50 AM, Mite Mitreski wrote:<br>>> Јас ќе  можам за Сабота, ќе го земам клучот во четврток<br>>><br>>><br>>> 2011/6/21 Sasho Andrijeski <<a href="mailto:andrijeski@gmail.com" target="_blank">andrijeski@gmail.com</a> <br>
</div>
>> <mailto:<a href="mailto:andrijeski@gmail.com" target="_blank">andrijeski@gmail.com</a>>><br>>><br>>><br>>><br>>>     2011/6/21 Arangel Angov <<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a> <mailto:<a href="mailto:ufo@linux.net.mk" target="_blank">ufo@linux.net.mk</a>>><div class="im">
<br>
>><br>>><br>>>         И онака тој ден електромагнетната радијација од остатоците од<br>>>         сателитите во орбитата на земјата ќе има ефект врз електронската<br>>>         опрема и ништо нема да може да работи, па ете, не мора да се<br>

>>         отвара.<br>>><br>>><br>>>     Незнам за таква информација, ама лично гарантирам дека<br>>>     електронската опрема ќе работи и на тој ден, како и сите други денови.<br>>><br>

>>         Само дај го клучот на некој те молам.<br>>><br>>>     Едниот клуч е веќе кај Глиша (ако не се лажам), а другиот ќе го<br>>>     предадам некому во четврток. Тоа не е никаков проблем.<br>

>>     Мејлов беше со цел да се најде замена на *дежурен.*<br>>><br>>><br>>><br>>>     -- <br>>><br>>>     *Sasho Andrijeski*<br>>>     Life Hacker<br>>><br>>>     Please think of your environment and switch to electronic<br>

>>     documents. Printing e-mails is usually a _waste_.<br>>><br>>>     The information contained in this email and any attachments is<br>>>     confidential and may be subject to copyright or other intellectual<br>

>>     property protection. If you are not the intended recipient, you<br>>>     are not authorized to use or disclose this information, and we<br>>>     request that you notify us by reply mail or telephone and delete<br>

>>     the original message from your mail system.<br>>><br>>><br>>><br>>>     _______________________________________________<br>>>     Ossm-members mailing list<br>>>     <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
</div>
>>     <mailto:<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a>><div class="im"><br>>>     <a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>

>><br>>><br>>><br>>> _______________________________________________<br>>> Ossm-members mailing list<br>>> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk" target="_blank">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>

>> <a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>> <br>> <br>> -- <br>> Aleksandar (Aleks) Lazarov<br>
> - Student at the Faculty of Electronic Engineering and Information Technologies, section for Electronics, Radio Engineering and Signal Processing<br>
> - Member of the Free Software Macedonia Organization<br>> - Ham Radio operator (Z32AL)<br>> - GNU/Linux user.<br>> <br></div></div>
<br>_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
<br></blockquote></div><br>