А нема да биде полесно и поедноставно со pptp VPN сервер? Немора клиенти за други оперативни. За iptables незнам дали е можно без root пристап, можеби некој друг е повеќе запознаен<br><br><div class="gmail_quote">2011/9/19 Aleksandar D. Balalovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:abalalovski@gmail.com">abalalovski@gmail.com</a>></span><br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">Веројатно ова е немогуќе, али да прашам дали има некој друг пристап<br>
кон решавање на ваков проблем.<br>
<br>
Дали е можно да се сетира VPN тунелирање на цел нет сообраќај на<br>
Линукс машина без su привилегии? Поентата е да се користи VPN - во<br>
случај кога корисникот на системот нема root пристап.<br>
Дали е можно ова и како?<br>
<br>
Фала.<br>
<br>
--<br>
<a href="http://blog.gemidjy.me" target="_blank">http://blog.gemidjy.me</a> || <a href="http://wiki.lugola.net" target="_blank">http://wiki.lugola.net</a><br>
Member of Lugola, <a href="http://2s.mk" target="_blank">2s.mk</a>, FSF (no.6023),<br>
GnuPG: 754AC43D,<br>
<br>
I'm an FSF member -- Help us support software freedom!<br>
<a href="http://www.fsf.org/jf?referrer=6023" target="_blank">http://www.fsf.org/jf?referrer=6023</a><br>
_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</blockquote></div><br>