<p>Se dogovoriv utre go 16:30 kaj apce, koj saka neka dojde, do sega eme jas boki i ufo ako se oslobodi do togas. Pozdrav</p>
<div class="gmail_quote">On 3 Oct 2011 16:52, "Bojan Ilievski" <<a href="mailto:drakuwa@gmail.com">drakuwa@gmail.com</a>> wrote:<br type="attribution">> Има и телефонски број оставено, претпоставувам од агенцијата, преку<br>
> mail незнам колку брзо ке одговорат, а од мое искуство, подобро одма<br>> да се реагира, ја сум слободен уште одма ако може на пример Владан да<br>> се јави и ако сакате да го видиме?<br>> <br>> 2011/10/3 Aleksandar D. Balalovski <<a href="mailto:abalalovski@gmail.com">abalalovski@gmail.com</a>>:<br>
>> 2011/10/3 Vladan Popovic <<a href="mailto:vladanovic@gmail.com">vladanovic@gmail.com</a>>:<br>>>> им пишав мејл на пазар3<br>>>><br>>><br>>> Претпоставувам мислиш „преку пазар3“ :)<br>
>> пошто инаку после ќе треба да пратиме мејл to teh internetz!<br>>><br>>><br>>> --<br>>> <a href="http://blog.gemidjy.me">http://blog.gemidjy.me</a> || <a href="http://wiki.lugola.net">http://wiki.lugola.net</a><br>
>> Member of Lugola, <a href="http://2s.mk">2s.mk</a>, FSF (no.6023),<br>>> GnuPG: 754AC43D,<br>>><br>>> I'm an FSF member -- Help us support software freedom!<br>>> <a href="http://www.fsf.org/jf?referrer=6023">http://www.fsf.org/jf?referrer=6023</a><br>
>> _______________________________________________<br>>> Ossm-members mailing list<br>>> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>>> <a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
>><br>> _______________________________________________<br>> Ossm-members mailing list<br>> <a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>> <a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div>