Дали постои некоја информација во врска со старото точка на Илинденска кај цека и колку е возможно тоа место да се користи за овие активности?<br>