<div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">кој го имаше бројот од просторот во влае, тој 100 квадрати за 200 евра?<br></blockquote></div><br>Извинете, можеби е беспредметно да се мешам јас кој ниту еднаш не дошол во Кика, ама ако веќе се размислува за простор во Влае, зошто да не размислите за простор во тц Карпош 3, оној кај последна/почетна на 7.<br>
Таму има еден куп празни канцеларии, таму е сместен и дел од Кејблтел и слушам дека кириите биле многу пониски отколку од другите места.<br><br>Знам ова е штура информација, но само како идеја, немам конкретна понуда со цена и квадратура :(<br clear="all">
<br>-- <br>Илија Илиев Струмјан<br>Ilija Iliev Strumjan<br><br>Mob.:  +389 77 575 175<br>Skype ID:  strumjanmk<br>Google+: <a href="http://gplus.to/strumjan" target="_blank">http://gplus.to/strumjan</a><br>LinkedIn: <a href="http://mk.linkedin.com/in/strumjan" target="_blank">http://mk.linkedin.com/in/strumjan</a><br>
Facebook: <a href="http://www.facebook.com/people/%D0%98%D0%BB%D0%B8%D1%98%D0%B0-%D0%98%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%B2-%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D1%98%D0%B0%D0%BD/100000573042225" target="_blank">http://www.facebook.com/people/Илија-Илиев-Струмјан/100000573042225</a><br>
<br>Joomla: <a href="http://top.net.mk" target="_blank">http://top.net.mk</a><br>Blogs: <a href="http://strumjan.blog.mk" target="_blank">http://strumjan.blog.mk</a><br>           <a href="http://strumjan.blog.com.mk" target="_blank">http://strumjan.blog.com.mk</a><br>
           <a href="http://strumjan.blogspot.com" target="_blank">http://strumjan.blogspot.com</a><br>           <a href="http://youtube.com/topnetmk" target="_blank">http://youtube.com/topnetmk</a><br><br>