Може, може.. доле пред последниот пролаз од страната на Градежен 16:30 се гледаме и ќе свртиме едно крукче горе :)<br><br>Се гледаме<br>