<br><div class="gmail_quote"><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">
Исто така битни информации:<br>
1. На колку минимум време сакаат да го изнајмиме просторот?<br></blockquote><div><br>На колку време ни одговара на оваа локација? И ако е добро сѐ дали би го земале на подолго време?<br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

2. Дали треба да склучиме договор?<br></blockquote><div><br>Преку агенција ќе оди такада скоро сигурно ќе треба да склучиме договор.<br> </div><blockquote class="gmail_quote" style="margin: 0pt 0pt 0pt 0.8ex; border-left: 1px solid rgb(204, 204, 204); padding-left: 1ex;">

3. Колку е отказниот рок на местото и колку пенали се плаќа за тоа?<br>
4. Колку кирии однапред треба да платиме?<br>
<br>
Друго?<br></blockquote><div><br>На агенцијата ќе треба да и се дадат пари.<br>Градско парно ако има да ги прашаме дали може да се исклучи.<br clear="all">Да видиме дали и какви комшии ќе имаме над нас, на приземје би требало сите да се фирми, Бидик би требало да знае најдобро тоа.<br>
<br><br></div></div>поздрав<br>-- <br>Владан<br>