Колкава бројка е тоа? Листата на оние што даваат пари за кирија?<br clear="all">Се читаме (Se chitame).<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011/11/11 Igor Stamatovski <span dir="ltr"><<a href="mailto:igor.stamatovski@gmail.com">igor.stamatovski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex;">

2011/11/11 Vladan Popovic <<a href="mailto:vladanovic@gmail.com">vladanovic@gmail.com</a>>:<br>
<br>
> Јас имам клуч<br>
<br>
Да се направат клучеви за секој член на хаклабот. Ќе платиме за тоа од<br>
парите за кирија.<br>
<br>
Поздрав,<br>
<span class="HOEnZb"><font color="#888888">--<br>
Igor<br>
</font></span><div class="HOEnZb"><div class="h5">_______________________________________________<br>
Ossm-members mailing list<br>
<a href="mailto:Ossm-members@lists.softver.org.mk">Ossm-members@lists.softver.org.mk</a><br>
<a href="http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members" target="_blank">http://lists.softver.org.mk/mailman/listinfo/ossm-members</a><br>
</div></div></blockquote></div><br>