ej, dechki, <div>na java2days se druziv so Lincoln Baxter i Andrew Rubinger (RedHat & JBoss) i toa manjakot.. Andrew Lombardy.. </div><div>ako sakate mozam da im pisam nekoj mail ako treba kontakt... </div><div><br><div>

Tancho<br>
<br><br><div class="gmail_quote">2011/12/23 Mite Mitreski <span dir="ltr"><<a href="mailto:mitemitreski@gmail.com">mitemitreski@gmail.com</a>></span><br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

 2011/12/23 Azder <<a href="mailto:azhder@gmail.com">azhder@gmail.com</a>><br>
><br>
> Ај мало објаснување за ова:<br>
<div class="im">><br>
> 1.(10.01.2012) Треба да се формира разумна листа на prospective гости и истата листа да<br>
>  се контактира истата пред нова година<br>
</div>> Датумиве ми се некако: да ги контактираме пред нова година оние што можи во јануари ќе ги додадеме....<br>
<br>
Контактирањето не е Request/Response  треба неколку мејлови да се<br>
разменат со луѓе што најверојатано ќе доцнат со одговорот.<br>
Идејата ми е до 10-ти некаде да имаме некаков одговор од луѓето па ќе<br>
знаеме на што сме ...<br>
<br>
Поздрав<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5"><br>
_______________________________________________<br>
JUGMK users mailing list<br>
<a href="mailto:users@jug.mk">users@jug.mk</a><br>
<a href="http://jug.mk/mailman/listinfo/users" target="_blank">http://jug.mk/mailman/listinfo/users</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div></div>