Јас се пријавувам за практично користење Inkscape во дизајн и илустрации, ама од 15-ти натаму треба да ми кажете време колку би траела презентацијата <br>и слично. Еднократно ова може да пробаме не ме планирајте за редовно :). Но може да има системче некои за пријавување на презентери и теми што вонредно би презентирале по нешто.<br>

<br>Поздрав и само напред<br>